Infraster na XI konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

Zgromadzonym w dniach 19-20 kwietnia w Toruniu przedstawiliśmy referat „Rewolucja w oczyszczaniu wód opadowych – filtry SWEDROP™” oraz pokazaliśmy nasze filtry. Konferencja „Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” gromadzi naukowców, przedstawicieli samorządów oraz branży wodnokanalizacyjnej.

Filtry SWEDROP™ wzbudziły zainteresowanie uczestników – to przecież nowość na rynku i innowacyjne podejście do oczyszczania wód opadowych. Nasz referat i jednocześnie rozdział książki „Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne” możesz pobrać klikając tu.

Uczestnicy słuchają referatu Grzegorza Cyby z firmy Infraster.

Uczestnicy konferencji słuchają referatu Grzegorza Cyby.

Konferencja w Toruniu