Co w deszczówce naprawdę płynie?

Stężenie zawiesiny to bardzo istotny wskaźnik zanieczyszczenia ścieków opadowych. Jednak problemem jest nie tyle sama zawiesina, co jej skład. Niebezpieczne są znajdujące się w niej metale ciężkie, związki organiczne, bakterie, oleje. Eksperci podkreślają, że szkodliwe są także zjawiska zachodzące na powierzchni zawiesiny - wymiana jonowa, proces katalizy z udziałem enzymów i katalizatorów mineralnych.

Padający deszcz spłukuje zanieczyszczenia, które osadzają się na dachach, drogach, placach czy parkingach - wszelkich utwardzonych nawierzchniach. Natomiast na obszarach wiejskich w deszczówce jest dużo pestycydów.

Wśród zanieczyszczeń, jakie znajdują się w wodzie deszczowej, wyróżnia się 25 kluczowych plus osiem priorytetowych, ujętych w unijnej Ramowej Dyrektywie Wodnej:

  • metale (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Pt i Zn);
  • WWA (naftalen, piren i benzo[a]piren);
  • herbicydy (pendimetalina, fenmedifam, glifosat i terbutylazyna);
  • etoksylaty nonylofenolu;
  • pentachlorofenol;
  • ftalan di(2-etyloheksylu);
  • PCB 28;
  • eter metylo-tert-butylowy.

Gdybyśmy spożywali wodę skażoną wszystkimi tymi substancjami jednocześnie, narażeni bylibyśmy na czynniki rakotwórcze, zaburzenia hormonalne, a także niepłodność. Woda taka bowiem zawierałaby środki chwastobójcze i owadobójcze, a także te wykorzystywane do produkcji paliwa oraz w przemyśle chemicznym.

wody trzeba oczyszczac kwadrat 14529164_mDlaczego wody opadowe trzeba oczyszczać?

Woda spływająca z dachów, ulic, parkingów a także podczas roztopów często jest zanieczyszczona przez benzynę, oleje, metale ciężkie, śmieci, nawozy, pestycydy i inne substancje.

Podczas intensywnych opadów lub roztopów oczyszczalnia ścieków - jeśli kanalizacja burzowa jest w ogóle do niej podłączona - nie jest w stanie poradzić sobie z oczyszczeniem ogromnej ilości nieczystości. Najczęściej wtedy deszczówka wraz z częścią ścieków komunalnych trafia wprost do rzek a następnie do Bałtyku.

Amerykanie wyliczyli, że z tego powodu do Zatoki Nowojorskiej co roku trafia ponad 100 mld litrów nieoczyszczonych ścieków i zanieczyszczonej wody deszczowej. Ile trafia do polskich rzek i do Bałtyku? Tego nie obliczono.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy woda deszczowa odprowadzana jest wprost do rzek lub rowów melioracyjnych czy dołów chłonnych.

Rozwiązaniem jest skorzystanie ze szwedzkich doświadczeń. Szwecja to kraj, gdzie ekologia ma niezwykle wysoki priorytet i właśnie tam powstają wysokiej jakości bardzo skuteczne filtry wody opadowej. Zastosowanie filtru SWEDROP™ jest bardzo proste: wystarczy go włożyć do studzienki. Nie trzeba jej przebudowywać ani w żaden inny sposób dostosowywać. Pasuje do wszystkich typów studzienek. Ta prosta czynność daje nam gwarancję, że ze studzienki popłynie dalej rurami oczyszczona woda. SWEDROP™ to pierwszy na świecie opatentowany pływający filtr.