Dlaczego wody opadowe trzeba oczyszczać?

wody trzeba oczyszczac 14529164_m

Woda spływająca z dachów, ulic, parkingów a także podczas roztopów często jest zanieczyszczona przez benzynę, oleje, metale ciężkie, śmieci, nawozy, pestycydy i inne substancje.

Podczas intensywnych opadów lub roztopów oczyszczalnia ścieków - jeśli kanalizacja burzowa jest w ogóle do niej podłączona - nie jest w stanie poradzić sobie z oczyszczeniem ogromnej ilości nieczystości. Najczęściej wtedy deszczówka wraz z częścią ścieków komunalnych trafia wprost do rzek a następnie do Bałtyku.

Amerykanie wyliczyli, że z tego powodu do Zatoki Nowojorskiej co roku trafia ponad 100 mld litrów nieoczyszczonych ścieków i zanieczyszczonej wody deszczowej. Ile trafia do polskich rzek i do Bałtyku? Tego nie obliczono.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda, gdy woda deszczowa odprowadzana jest wprost do rzek lub rowów melioracyjnych czy dołów chłonnych.

Rozwiązaniem jest skorzystanie ze szwedzkich doświadczeń. Szwecja to kraj, gdzie ekologia ma niezwykle wysoki priorytet i właśnie tam powstają wysokiej jakości bardzo skuteczne filtry wody opadowej. Zastosowanie filtru SWEDROP™ jest bardzo proste: wystarczy go włożyć do studzienki. Nie trzeba jej przebudowywać ani w żaden inny sposób dostosowywać. Pasuje do wszystkich typów studzienek. Ta prosta czynność daje nam gwarancję, że ze studzienki popłynie dalej rurami oczyszczona woda. SWEDROP™ to pierwszy na świecie opatentowany pływający filtr.