Skuteczność SWEDROP potwierdzona badaniami

Filtr SWEDROPTM otrzymał certyfikat prestiżowego Szwedzkiego Instytutu Badań Technicznych. Poza tym jego skuteczność została gruntowanie przebadana przez renomowane szwedzkie laboratorium AlControl. Badania potwierdziły wysoką skuteczność absorpcji filtra SWEDROPTM .

SWEDROPTM absorbuje:

  • 72% fosforu
  • 87% ołowiu
  • 75% kadmu
  • 58% miedzi
  • 69% niklu
  • powyżej 50% rtęci

W roku 2017/2018 na przestrzeni październik 2017 do luty 2018 nasz filtr został testowo zamontowany w zlewni miejskiej MPWIK WROCŁAW

20180212_085010

 20180212_084827

 

Po okresie około 1 miesiąca filtr został poddany badaniom ( badanie absorbentu )

Badania wykazały:

Podsumowanie

Zgodnie z Naszymi przewidywaniami w miejscach tj. rejony stacji benzynowych, rejony dużych parkingów i przystanków autobusowych w wodzie deszczowej która dostaje się na wskutek opadów deszczu do studzienek odpływowych znajdują się znaczne i groźne zanieczyszczenia substancjami węglowodorowymi.
( niebezpieczne związki organiczne znajdujące się w benzynie i oleju napędowym )
Potocznie na potrzeby handlowe nazywamy je zanieczyszczeniami ropopochodnymi, które są spłukiwane przez deszcz z dużych płaszczyzn asfaltu czy też kostki brukowej.

Zapoznaj się z dokumentami: