Dla kogo?

Filtry do oczyszczania wód opadowych SWEDROPTM powinny być stosowane przez:

 • samorządy,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy prowadzące magazyny lub centra logistyczne,
 • bazy transportowe,
 • porty,
 • lotniska,
 • kolej,
 • stacje benzynowe,
 • zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • zarządców parkingów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych.

0

Fotolia_64320305_ulica pano

O tym, kto powinien oczyszczać wody opadowe, mówi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Filtry SWEDROPTM mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda opadowa wypłukuje zanieczyszczenia. A te gromadzą się na dachach budynków, na ulicach i drogach, parkingach – przede wszystkim na utwardzonych powierzchniach. Najbardziej zanieczyszczone są miejsca, gdzie odbywa się ruch samochodów, pociągów oraz na terenach zakładów przemysłowych. Filtry SWEDROPTM absorbują nawet oleje oraz metale ciężkie, dlatego są bezkonkurencyjne w terenach zurbanizowanych.

Nie oznacza to, że o oczyszczaniu deszczówki można zapomnieć na terenach wiejskich. Tu mamy do czynienia z innymi rodzajami zanieczyszczeń, przede wszystkim z pestycydami. Trafiają one z pól do wód gruntowych i do rowów melioracyjnych a dalej najczęściej do rzek.

grafika

Dzięki stosowaniu SWEDROPTM większości zanieczyszczeń pozbywamy się w miejscach, gdzie się one pojawiają. Nie "transportujemy" ich dalej. Filtry absorbują szkodliwe substancje i dalej rurami kanalizacyjnymi płynie już oczyszczona woda.