CSR – prowadź biznes odpowiedzialnie

CSR 23854958_mOdpowiedzialność Biznesu – CSR (Corporate Social Responsibility) – do niedawna była tylko ciekawostką zaimportowaną z Zachodu. Dziś to już nie moda, ale ważny element prowadzonego biznesu.

Już 150 dużych firm zarejestrowało się na Forum Odpowiedzialnego Biznesu deklarując, że są społecznie odpowiedzialne i podejmują różne działania na rzecz ochrony środowiska wykraczające poza wymogi narzucane przepisami.

Społecznie Odpowiedzialni przedsiębiorcy nie są dumni już tylko z tego, że dają zatrudnienie lokalnej społeczności, ale również czują się odpowiedzialni za jakość jej życia. Na różnych płaszczyznach. Między innymi troszcząc się o to, aby działalność firmy nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a co za tym idzie na ludzkie zdrowie. O naturę trzeba dbać na różne sposoby, między innymi troszcząc się o niezatruwanie wody. Musi jej wystarczyć dla następnych pokoleń.