Woda jest podstawą wszelkiego życia. Żyjemy na planecie pełnej wody, która ma jeden jej globalny obieg. Ten obieg wody został zaburzony. Musimy ponownie przemyśleć wpływ, jaki mamy na globalne systemy w tym to, w jaki sposób zbudować i przebudować nasze miasta i miasteczka. Zapobieganie zanieczyszczeniom, wydajność, ochrona, wielokrotne użycie, działania lokalne, a także rozproszone i zdecentralizowane - to podstawowe zasady, które pozwolą na postęp w kwestii wody i innych zasobów naturalnych.

Paul Schwartz - amerykański Krajowy Koordynator Polityki na Rzecz Czystej Wody